+48 512 326 099 geodetadarlowo@gmail.com

Geodezja klasyczna

Geodeta Darłowo Izabela Gola

Wznowienia i wskazania granic
nieruchomości gruntowych

Wznowienie granic polega na odnalezieniu na podstawie dowodów w postaci znaków i śladów granicznych oraz miarodajnych dokumentów, istniejącej i obowiązującej linii granicznej oraz zaznaczenie jej na gruncie stosownymi znakami granicznymi.
.

Wszelkie prawa zastrzeżone © geodetadarlowo.pl

Wdrożone przez makaredo.pl