+48 512 326 099 geodetadarlowo@gmail.com

Geodezja klasyczna

Geodeta Darłowo Izabela Gola

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest niezbędna do zrealizowania wszelkich inwestycji wymagających pozwolenia na budowę. Architekt lub projektant opracowuje plan zagospodarowania działki na podstawie mapy do celów projektowych sporządzonej przez geodetę. Stanowi on część składową projektu budowlanego, który jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia zamiaru budowlanego polegającego na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © geodetadarlowo.pl

Wdrożone przez makaredo.pl