+48 512 326 099 geodetadarlowo@gmail.com

Fotogrametria i modelowanie 3D

Geodeta Darłowo Izabela Gola

Fotogrametria i modelowanie 3D

Praktycznym zastosowaniem fotogrametrii jest jej wykorzystanie jako źródła podczas tworzenia map. W geodezji służy jako pomoc przy pomiarach dużych obszarów i odległości.

Przeprowadzając inwestycje w terenach zurbanizowanych bardzo istotnym elementem jest dokładna analiza danego obszaru lub stworzenie jego wizualizacji. Opracowując projekt zagospodarowania terenów miejskich kluczowym źródłem jest ortofotomapa 2D lub model 3D.

Dzięki wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych stworzymy dla Ciebie model 3D danego terenu, budynku bądź konstrukcji.
Zebrane dane przetwarzamy w specjalistycznym oprogramowaniu oddając gotowy produkt w wymaganym rozszerzeniu.

Zapraszamy do współpracy.

Wszelkie prawa zastrzeżone © geodetadarlowo.pl

Wdrożone przez makaredo.pl