+48 512 326 099 geodetadarlowo@gmail.com

Ortofotomapy

Geodeta Darłowo Izabela Gola

Ortofotomapy

Ortofotomapa cyfrowa to obrazy powierzchni ziemi, zarejestrowane w technice rastrowej. Tworzona jest w pierwszym kroku poprzez wykonanie odpowiednich zdjęć lotniczych lub obrazów satelitarnych oraz wyznaczenie ich dokładnej pozycji i orientacji w przestrzeni (aerotriangulacja).

Przygotowując ortofotomapę używamy fotopunktów co w połączeniu z siecią RTK/RTN, z której nasz dron korzysta podczas wymaganych misji pozwala osiągnąć centymetrową dokładność pomiaru – GSD=H/80 cm/piksel, gdzie H – to pułap w metrach względem mapowanego obiektu.

Ortofotomapy wykonujemy osobno lub w pakiecie wraz z mapą do celów projektowych, jest to świetne uzupełnienie ułatwiające pracę projektantów.

Dokumentacja postępów budowy – przy realizacji dużych projektów, oraz inwestycji, ważne jest, aby wszystkie zaplanowane prace przebiegały zgodnie z harmonogramem. Wykonujemy wysokiej rozdzielczości zdjęcia i filmy 4k z drona dzięki czemu wykonawca jest w stanie regularnie śledzić postępy prac.

Szacowanie szkód Łowieckich – inspekcje pól uprawnych w celu oszacowania szkód łowieckich dokonanych przez dziki, łosie, jelenie, sarny oraz inne zwierząt. Przeprowadzając specjalistyczny nalot dronem wykonujemy wysokiej jakości fotografie, które następnie, poddane odpowiedniej obróbce pozwalają na dokonanie obliczenia wielkości zniszczonej uprawy.

Pomiar Powierzchni Instalacji Paneli Fotowoltaicznych– wykonujemy ortofotomapę obszaru pod projekt oraz mierzymy powierzchnię już zbudowanej instalacji fotowoltaicznej, pojedynczy nalot to pokrycie około 3km².

Zapraszamy do współpracy.

Wszelkie prawa zastrzeżone © geodetadarlowo.pl

Wdrożone przez makaredo.pl