+48 512 326 099 geodetadarlowo@gmail.com

Obliczanie mas i pomiary kubaturowe

Geodeta Darłowo Izabela Gola

Obliczanie mas i pomiary kubaturowe

Kontrola urobku na placu budowy jest bardzo często pomijana w procesie budowlanym. Rozwój technologii bezzałogowych statków powietrznych umożliwia wykonywanie regularnych inspekcji i inwentaryzacji nie tylko urobku, ale i obliczania objętości kruszywa, hałdy węgla, żwiru, miału węglowego, piasku, czy humusu, Pomiary służą przede wszystkim do oszacowania ilości posiadanego materiału; w celu porównania rzeczywistej objętości masy, a co za tym idzie do porównania masy danego materiału, z dokumentacją i rejestrami przewozowymi.

Potrzebujesz danych do wymaganych raportów przy zleceniach wykonywanych dla GDDKiA, PKP lub innych Zamawiających
– otrzymasz je od Nas.

Wykonujemy pomiary na potrzeby Roszczeń Budowlanych, obliczamy objętość nasypu oraz niezidentyfikowanego składowiska odpadów.

Zapraszamy do współpracy.

Wszelkie prawa zastrzeżone © geodetadarlowo.pl

Wdrożone przez makaredo.pl