+48 512 326 099 geodetadarlowo@gmail.com

Model 3D terenu i budynków

Geodeta Darłowo Izabela Gola

Model 3D terenu i budynków

Jedną z naszych usług dronem jest generowanie niezwykle szczegółowych modeli 3D istniejących elementów architektury, takich jak budynki, obiekty inżynieryjne lub duże obszary zabudowy. Wykonujemy od kilku do kilkunastu nalotów dronem wybranego obszaru, robiąc setki, czasami tysiące zdjęć pionowych i ukośnych (zależnie od skomplikowania bryły obiektu). Zebrane podczas nalotów dane poddajemy dokładnej i czasochłonnej analizie, używając przy tym specjalistycznego oprogramowania generując produkt finalny w postaci modelu 3D. Modele 3D terenu i budynków przygotowujemy na potrzeby budownictwa lądowego i wodnego, melioracji, górnictwa odkrywkowego i branży energetycznej.
Najważniejsze cechy i wykorzystanie modelów 3D:

  • Model w formie siatki trójkątów meshlub kwadratów gridz teksturą ze zdjęć;
  • Georeferencja z dokładnością geodezyjną;
  • Pomiarpowierzchni i objętości obiektu bez fizycznej obecności;
  • Łatwa kontrola stanu technicznego obiektów wysokich i trudno dostępnych;
  • Łatwa inwentaryzacja budynków i obiektów inżynierskich;
  • Dokładny i szybki pomiar objętości mas ziemnych na hałdach i zwałowiskach;
  • Tworzenie i aktualizacja map do analiz przestrzennych.

Zapraszamy do współpracy.

Wszelkie prawa zastrzeżone © geodetadarlowo.pl

Wdrożone przez makaredo.pl