+48 512 326 099 geodetadarlowo@gmail.com

Geodezja klasyczna

Geodeta Darłowo Izabela Gola

Wytyczenie i inwentaryzacja
sieci uzbrojenia terenu

Wytyczenie sieci uzbrojenia terenu odbywa się na podstawie projektu budowlanego. Geodeta opracowuje kameralnie dane niezbędne do wytyczenia, są to punkty załamania trasy sieci jak również przecięcia nowo budowanej infrastruktury z istniejącymi mediami nazywane „kolizjami”.

Kolejnym etapem są prace terenowe, zaznaczamy przebieg trasy sieci, przyłączy i kolizji na gruncie. Zazwyczaj są to paliki drewniane zamalowane specjalną fluorescencyjną farbą budowlaną. Wykonany szkic tyczenia, na którym zaznaczamy domiary do trwałych punktów terenowych przekazujemy wykonawcy do realizacji. Powyższe czynności potwierdzamy pieczęcią i wpisem geodety uprawnionego do dziennika budowy.

Po ułożeniu nowej infrastruktury, ale jeszcze przed jej zasypaniem inwestor ma obowiązek wezwać geodetę w celu wykonania inwentaryzacji powykonawczej sieci podziemnego uzbrojenia terenu. Wynikiem inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu jest mapa powykonawcza, przekazywana na ręce inwestora.

.

Wszelkie prawa zastrzeżone © geodetadarlowo.pl

Wdrożone przez makaredo.pl