+48 512 326 099 geodetadarlowo@gmail.com

Geodezja klasyczna

Geodeta Darłowo Izabela Gola

Podziały i rozgraniczenia nieruchomości

Podział geodezyjny działki polega na wyodrębnieniu przynajmniej dwóch albo większej liczby działek bez zmiany ich dotychczasowego właściciela (lub użytkownika wieczystego). Podziałowi temu podlegają tylko nieruchomości gruntowe i budynkowe.

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.
.

Wszelkie prawa zastrzeżone © geodetadarlowo.pl

Wdrożone przez makaredo.pl