+48 512 326 099 geodetadarlowo@gmail.com

Geodezyjna obsługa inwestycji

Geodeta Darłowo Izabela Gola

Geodezyjna obsługa inwestycji

Wykorzystując nowoczesne techniki pomiarowe w postaci fotogrametrii oraz klasycznych pomiarów geodezyjnych obsługujemy inwestycje budowlane zapewniając najwyższą jakość naszej pracy.

Oferujemy kontrole w postaci szybkiej i bezinwazyjnej fotogrametrii niskopułapowej z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych zwanych dronami. Powierzając nam obsługę swojej inwestycji możesz być pewien, że prócz klasycznej dokumentacji geodezyjnej otrzymasz od nas dużą ilość informacji w trójwymiarowych formatach wymiany danych (chmury punktów, modele 3 D, ortofotomapy).
Precyzyjny monitoring z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi pozwala na udokumentowanie stanu planowanej inwestycji na dzień wykonanego pomiaru oraz weryfikację zaawansowania wykonywanych robót w czasie jej trwania.

Obsługa geodezyjna obejmuje między innymi inwestycje z zakresów:

  • budownictwa obiektów inżynierskich,
  • budownictwa drogowego i kolejowego,
  • sieci uzbrojenia terenu,
  • budownictwa kubaturowego,
  • budownictwa specjalistycznego.

Zapraszamy do współpracy.

Wszelkie prawa zastrzeżone © geodetadarlowo.pl

Wdrożone przez makaredo.pl