+48 512 326 099 geodetadarlowo@gmail.com

Chmury punktów, numeryczny
model terenu NMT lub DTM

Geodeta Darłowo Izabela Gola

Chmury punktów, numeryczny
model terenu NMT lub DTM

Chmura punktów jest zbiorem punktów stanowiącym geometryczną reprezentację skanowanego obszaru. Chmury punktów składają się zazwyczaj z setek tysięcy, a nawet milionów punktów, przez co powstaje złudzenie powierzchni ciągłej. Pojedyncze fragmenty całości widoczne są dopiero po znacznym powiększeniu. Chmury punktów wykorzystywane są w geodezji jako doskonałe narzędzie obrazowania ukształtowania terenu lub nasypów i hałd. Daje nam to możliwość pomiaru ich objętości oraz wyznaczenia przekroju. Chmury punktów mogą być generowane na podstawie zdjęć 2D wykonanych w rzucie pionowym oraz przy pomocy danych zebranych przez skaner laserowy LIDAR.

Numeryczny model pokrycia terenu to precyzyjne odwzorowanie istniejącego terenu, dzięki temu mamy szerokie możliwości szczegółowych analiz, porównań, dokładnych obliczeń, projektowania oraz planowania przestrzennego.

Zapraszamy do współpracy.

Wszelkie prawa zastrzeżone © geodetadarlowo.pl

Wdrożone przez makaredo.pl